Hátterek-témák   |   Követséginfó   |   Gasztronómia   |   Feng Shui   |   Füstölők   |   Fűszerek   |   Kézműves anyagok   |   Gyógynövények   |   Ásványok   |   Vallás   |   Tea   |   Illóolajok   |   Jóga  


Szikh vallás
      |   Szikhizmus   |
Szikh vallás
 
A szikh vallást a pandzsábi Nának Csand guru (1469-1539)
alapította. Tanításában összeolvasztotta a hindu és az iszlám
hagyományok bizonyos elemeit, ötvözve a két ideológiát ott,
ahol érintkeznek vagy átfedik egymást. Kereskedő lévén Nának
Csand sokat utazott, ilyen módon került az iszlám tanítások
hatása alá. Sokat merített a muszlim reformer Kabír
tanításaiból, aki szintén egyesíteni akarta az iszlámot és a
hinduizmust az egyistenhit alapján. Nának Csand tanításai a
vallási türelmetlenség, a kiüresedett rituálék, és a
kaszt megkülönböztetések ellen irányultak. Az új vallás első
követői a pandzsábi városi polgárok egy része (főleg
kereskedők) és a parasztok voltak. Úgy alakították ki a
khálszát - a szikhek közösségét -, hogy annak kasztkülönbségek
nélkül, férfi és nő egyaránt tagja lehetett. A férfiak mind a
Szingh (oroszlán) melléknevet kapták, és valamennyien esküvel
fogadták a közösségre vonatkozó szabályok megtartását.
Nának után kilenc guru következett, mint a szikh közösség
feje. Többen vértanúhalált szenvedtek az iszlám hatalom
üldöztetései miatt, s így az eredetileg békés vallás
fokozatosan harciasabban jelleget öltött. A harmadik guru, Rám
Dász idején kezdték építeni a szikhek legszentebb templomát,
az amritszári Aranytemplomot. Ardzsan guru, 1603 körül
állította össze a saját és az előtte élő négy másik guru
összes írásából a szikhek szent könyvét a Granth Száhibot. A
szikh közösség és hit végső arculatát a tizedik guru, az
1666-ban született Góbind Szingh adta meg. Az ő halála óta az
élő vezetők helyett a szent könyv, a Granth Száhib testesíti
meg a szikh vallás hajtóerejét, Guru Granth Száhibra
kiegészített néven. Ismerik még Ádi Granthnak, azaz „Első
könyv”-nek is, ezzel különböztetik meg egy másiktól, a Dászám
Granthtól, a „Tíz guru könyvé”-től, melynek egy részét Góbind
Szingh, a zömét pedig valószínűleg tanítványai gyűjtötték
össze. A szikhek túlnyomó többsége nemcsak Pandzsábban, hanem
Észak-India más vidékein és a diaszpórában is a khálszá
hívének vallja magát, és Góbind Szingh szabályaihoz
ragaszkodik.
 
A szikh vallás alaptanítása
 
A szikh vallás egyisten-hívő vallás. Alapítója a hinduizmus
alapvető tanításait egyeztette össze Mohamed hitével. Tanítása
közelebb áll a Visnu-hithez, mint az iszlámhoz: megtartotta a
lélekvándorlás és a karma tanát, és Krisnát éppoly
tiszteletben részesítette, mint a hinduk, elutasította
ugyanakkor a hinduizmus szerves részét képező kasztrendszert. 
Az üdvözülés felé vezető út is nagyobbrészt közös a
hinduizmuséval, mantrák elmondásán, meditáción és tevékeny
hitgyakorláson át vezet. A szikhek mindezeken felül azonban
úgy hiszik, a végső tudás és megvilágosodás csak Isten
kegyelméből, a nadarból származhat.
Nának Csand guru vallási tanításának alapelveit a Granth
Száhib bevezető része, a Mul Mantra tartalmazza. Istent olyan
lényként írja le, akinek nincs alakja, de az egész teremtésben
megnyilvánul mint „nam”, az istenség lényegi neve. Nam az
Örökkévaló - az Akal Púrakh -, és a megvilágosodott hívő, aki
megismeri namot, utat talál a végső szabaduláshoz.
A szikh szó eredetileg annyit jelent: „hívő”, „tanítvány”
(szanszkrit: „sisja”). Nának a szellemi igazságok kizárólag
békés keresésének tekintette vallását. Ám az évszázadok során
a kifejezés tartalma megváltozott, és manapság egy sokkal
harciasabb vallásos testvériséget jelöl. A szikhek hiszik,
hogy harcos szentek kiválasztott csoportjába, a Khálszába, a
Hívők Társaságába tartoznak, és szigorú viselkedési kódexet
követnek. A vallási hagyomány öt kötelező előírása értelmében
a szikh férfi sohasem nyírhatja a haját és az arcszőrzetét -
ez a kes -, továbbá fésűt (kangha), jellegzetes nadrágot
(kaccsa), kardot (kirpan) és acél karkötőt (kara) kell
viselnie. A szikh férfiak mindezek mellett mindig viselik
jellegzetes turbánjukat is.
A szikh vallásnak nincs papsága. Minden szikh férfi, ha
ismeri a Granth Száhibot, papi teendőket végezhet. Az
istentisztelet a szent könyv olvasásából és himnuszok
énekléséből áll. Az otthonokban reggelenként a családfő végzi
a szertartást. A guru kultusza sokkal nagyobb hangsúlyt kap a
szikh vallásban, mint a hinduizmusban. A szikhek abban
hisznek, hogy csak egy guru létezik, és ennek lelke született
újjá minden egyes tanítójukban egészen a tizedik legutolsóig,
Góbind Szingh guruig.
 
 
Forrás: www.vallásfórum.hu
 
Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, Végeken kiadó,
Budapest 1995
Michael Jordan: Kelet Bölcsessége, Magyar Könyvklub, Budapest
2000
 
2021. November 27.
Virgil
  Keresés:
     
  Bejelentkezés:
Név:  
Jelszó:  

Regisztráció
Hirdetés

Hirdetés

  © 2021. Oriental Art Kft. MÉDIAAJÁNLAT | KAPCSOLAT | NYILATKOZAT | MÚZEUMOK | KÉP ÉS IRODALOM | OLDALTÉRKÉP Készíttte: InterPont Plus Kft.